Erotisk indhold

På Scor.dk klassificerer vi indholdet på profilerne.

Klassificeringen gælder kun billeder samt video på din personlige profil, og altså ikke eventuelle loger som du er medlem af. Vi benytter klassificeringen til at sikre at Erotikfilteret på Scor.dk fungerer efter hensigten, således at alle kan have en profil på Scor.dk, uden nødvendigvis at blive påtvunget erotisk materiale.

Det hele fungerer således, at hver gang du uploader et billede eller en film til din profil, eller dine albums, så skal du oplyse om indholdet er erotisk.

Erotisk indhold definerer vi på Scor.dk som værende materiale der indeholder scener hvor der optræder kønsorganer, bryster, eller seksuel aktivitet. Hvis dit billede indeholder dette, skal du bekræfte dette ved upload, hvorefter vi klassificerer din profil som værende "med erotisk indhold".

Det gør det nemmere for andre som måtte søge det samme som du at finde din profil, og dennes indhold, ligesom vi sikrer at profiler som absolut ikke søger erotisk indhold, ikke uforvarent får dette vist. Indstillingerne i dit erotik filter afgør om du selv ønsker at se profiler med erotisk indhold.

Erotik filteret finder du øverst på din skærm. Filteret kan sættes i 3 indstillinger, hvor du ved at vælge positionen helt til venstre får vist alt indhold på Scor.dk - uden filter. Ved at vælge den midterste position, får du vist erotisk indhold med billede filter, så du ikke kan se indholdet tydeligt på billederne. Ved at vælge positionen helt til højre, bliver alle profiler med erotisk indhold frasorteret.

Det er vigtigt, at du husker at kategorisere dit indhold korrekt når du uploader dette. Vores klassificeringsteam overvåger alt indhold som indsendes 24 timer i døgnet, for at sikre at eventuelle fejl klassificationer bliver rettet med det samme.

Hvis du gentagne gange klassificerer dit indhold forkert, vil dette betyde at du bliver udelukket fra alle søgeresultater i en periode på 7 dage.