Generelle bestemmelser for brugen af Scor.dk

Køge, 10. december 2015


Ved oprettelse og brug af en profil på Scor.dk, accepterer du hermed nedenstående retningslinjer og betingelser for brugen af Scor.dk:

  • Profilindhold
  • Registrering af oplysninger
  • Billeder & Video
  • Email
  • Webcam
  • Blog og community
  • Generelle betingelser

Profilindhold
§ 1: For at oprette en profil på Scor.dk skal du være fyldt 18 år og have en gyldig e-mail adresse. Ved at indtaste din e-mail kan du aktivere din konto og evt. få tilsendt ny adgangskode. Samtidigt accepterer du ved indtastning af din e-mail adresse, at Scor.dk må fremsende nyhedsbreve til dig med relevant indhold. E-mail nyhedsbreve kan indeholde annoncer.

§ 2: Din profil skal indeholde en aktivt søgende tekst. Har du haft heldet med dig, har vi fuld respekt for, at du ikke søger aktivt, men vi sætter stor pris på, at dette fremgår tydeligt af profilen, så andre ikke spilder tid på at kontakte dig hvis du alligevel er optaget til anden side.

§ 3: Det er på Scor.dk muligt at oprette en par-profil. En profil anses som værende en par-profil, når der i profilens tekst nævnes flere personer som værende deltagende i profilens aktiviteter. Er du i tvivl om hvorvidt din profil skal være en par-profil, kontakt da Scor.dk Support.

§ 4: Det er ikke tilladt at oprette profiler, der kan henledes til andre personers identitet.  Scor.dk forbeholder sig retten til at vurdere om dette er tilfældet.

§ 5: Det er ikke tilladt at oplyse din eller andres e-mail adresse, telefonnummer, postadresse eller anden form for kontaktinformation i din profil, der kan identificere dig som person i din profil. Det er heller ikke tilladt at oplyse dit brugernavn fra andre sociale medier. Brug i stedet muligheden for at få videresendt dine breve til en privat e-mail konto. Som medlem af Scor.dk er det tilladt at have e-mail adresse i profil teksten, såfremt du har IRL stempel på din profil.

§ 6: Det er ikke tilladt uden Scor.dks tilladelse at henvise (linke) til materiale, som leder brugeren væk fra Scor.dk, eller på anden måde overfører brugerne til egne eller andres hjemmesider på Internettet, i profilteksten. Dog er det der muligheder for at linke til egne sider - læs mere under punkt E: Blog & Community

§ 7: Det er ikke tilladt uden Scor.dks tilladelse at bruge en profil som platform for handel af enhver slags, eller til at invitere, afvikle, eller annoncere for arrangementer uden for Scor.dk regi. Der henvises til escort.dk, hvor økonomi er tilladt. Dog er der muligheder for at skrive opfordrende tekster i din blog samt i loger. Læs mere under punkt E: Blog & Community

På Scor.dk påskønner vi brugernes initiativer til at afholde private sammenkomster, kurser, fester og andre aktiviteter. Det er en betingelse for disse arrangementer eller initiativer, at de overholder Scors generelle betingelser og således ikke har karakter af at de afholdes med henblik på profit eller markedsføring. Endvidere er det en betingelse at man ikke sender uopfordrede henvendelser vedrørende arrangementerne. Det er tilladt at benytte Quick Scor annoncer, blog-indlæg, eller loger som markedsføring for disse arrangementer så længe de overholder Scors regler samt nedenstående:

- Der må ikke være tale om en medlemsklub/forening som tager sig kontingent for medlemskabet. - Såfremt det koster noget at deltage i et arrangement må prisen ikke overstige hvad den reelle udgift til arrangementet er, og det derved, vurderes som sammenskudsgilde. - Der må ikke annonceres for arrangementer som er profit givende for arrangøren. - Er arrangementet af en sådan størrelse eller pris at det er tvivlsomt om det er overskudsgivende, så skal arrangementet godkendes af Scor.dk inden dette offentliggøres. Kontakt Scor support for nærmere information. Scor.dk forbeholder sig retten til at afvise ethvert arrangement uden yderligere begrundelse.

§ 8: Profiler med ulovligt indhold, eller med henvisning til internetsider med ulovligt indhold, opfordring til ulovlig aktivitet, racistiske budskaber o. lign vil omgående uden varsel blive slettet. I grove tilfælde vil der ske politianmeldelse - med udgangspunkt i det aktuelle IP nummer og øvrige informationer Scor.dk har på den pågældende profil.

§ 9: Ved oprettelse af profil på Scor.dk giver du samtidigt samtykke til, at Scor.dk må vise din profil samt indhold over for portalens andre brugere via e-mail og sidevisninger på Scor.dk, samt i egne annoncer på Internettet.

§ 10: Scor.dk er som udgangspunkt et brugerdrevet univers uden censur - dog tager vi forbehold for omtale af dyresex i profiler, lige som det heller ikke er tilladt at oprette loger, billeder eller andet materiale med henblik på dyresex. Der henvises også til bestemmelserne i § 8 under dette punkt.

§ 11: Scor.dk forbeholder sig retten til at suspendere, blokere eller direkte slette profiler vi skønner useriøse eller på anden måde ikke har indtastet sandfærdige data omkring sig selv. Dette evt. i kombination med én eller flere af ovenstående paragraffer.


Registrering af oplysninger
§ 1: I forbindelse med oprettelsen af din profil på Scor.dk registrerer vi, ud over de oplysninger som du selv indsætter i profilen, alene din IP-adresse. Disse oplysninger behandles fortroligt og vil på intet tidspunkt blive videregivet til andre, bortset fra ved eventuelle lovovertrædelser. Scor.dk er godkendt af Datatilsynet. I øvrigt følger vi alle forskrifter for god forretningsskik.

§ 2: Såfremt du ønsker at foretage rettelser i de oplysninger, du har afgivet/indtastet i forbindelse med oprettelsen af din profil, kan du til enhver tid logge ind på profilen og ændre din profils indstillinger og informationer.

§ 3: Scor.dk benytter cookies, som er en tekst fil, der sendes til din browser fra en web-server og lagres på din computers harddisk. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie. Der lagres ikke personfølsomme oplysninger i vores cookie, men kun oplysninger om din digitale identitet på Scor.dk - f.eks. dit brugernavn i forbindelse med login. Når du logger af Scor.dk, slettes din cookie delvist. Ønsker du at slette den permanent, kan dette gøre i din browsers indstillinger.

§ 4: Login oplysninger er krypteret hos Scor.dk. Alle data opbevares på servere ejet af Scor ApS, og videregives ikke til 3. mand.

§ 5: Som registreret hos Scor ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: Scor.dk support.


Billeder & Video
§ 1: Ved oprettelsen af profil på Scor.dk, er det muligt at vedlægge et personligt billede til din profil. Et profilbillede skal være af helt eller delvist dig selv og minimum have en størrelse af 237 x 332 pixels. 

§ 2: Billeder du uploader til Scor.dk må ikke være i strid med dansk lovgivning. Du skal altid have ophavsret til billedet og optræder der andre personer på billedet, skal du have deres skriftlige samtykke til at billedet offentliggøres på Scor.dk. Der må ikke under nogen omstændigheder optræde børn (under 18 år) på billeder der uploades til Scor.dk.

§ 3: Dit profilbillede skal være af dig selv, og må ikke være taget andre steder fra Internettet, eller være beskyttet af en ophavsret som ikke er din, eller som du ikke har fået ret til at bruge. Billedet må desuden ikke indeholde scener som er i strid med lovgivningen.

§ 4: Billedet du benytter som dit profilbillede må ikke indeholde henvisninger til andre profiler end din egen, ej heller www adresser. Dog er det tilladt at angive hvilken fotograf der har taget billedet, så længe det ikke angives med link. Generelt forbeholder Scor.dk sig retten til at slette billeder som menes at være i strid med reglerne uden varsel. I tilfælde af profilbilledet kun delvist er af dig selv, er det scor.dk alene, som afgør om billedet overholder gældende regler.

§ 5: Dine billeder i fotoalbums må ikke indeholde henvisninger til andre profiler end din egen, ej heller www adresser. Dog er det tilladt at angive hvilken fotograf der har taget billedet, så længe det ikke angives med link. I tilfælde af billeder som kun delvist er af dig selv, er det scor.dk alene, som afgør om billedet overholder gældende regler. I albums er det tilladt at have "stemningsbilleder" og "interessebilleder" hvor det ikke er profilindehaveren der er på billederne. Du skal dog stadig have personernes tilladelse til at bruge billederne. Scor.dk forbeholder sig retten til at slette billeder som menes at være i strid med reglerne uden varsel. Anmeldes en profil for billede misbrug/brug uden tilladelse vil billederne blive slettet uden yderligere varsel. I sådanne tilfælde kan scor.dk også kræve, at profilen skal have/ansøge en IRL garanti. Vi anbefaler altid, at brugerne ansøger om IRL garanti, - især hvis man ikke kan se ansigt på profilbilledet.

§ 6: Hvis du er medlem af Scor.dk, kan du uploade et ansigtsbillede med kode. Par profiler kan oploade to billeder med tilhørende kode. Denne funktion er KUN til ansigtsbilleder - alle andre billeder, som falder uden for denne kategori kan uden varsel slettes af Scor.dk

§ 7: Videoklip som findes i dit videoalbum skal være af dig selv og have relevans ift. din profil. Videoer hentet fra nettet, sjove tegnefilm o.lign. er derfor ikke tilladt i profilen - kun i din blog. Læs mere under punkt E: Blog og Community. I tilfælde af tvivl er det Scor.dk alene der afgør om videoklippet overholder reglerne, og forbeholder sig retten til at slette videoklippet uden yderligere varsel.

§ 8: Billeder og videoklip, som er uploadet og som findes er i strid med dansk lovgivning eller er i strid med gældende interne regler for billeder og video klip, kan uden varsel slettes af scor.dk. I tilfælde af tvivl er det Scor.dk alene der afgør om billedet overholder reglerne.

Note: Vær opmærksom på at billeder som offentliggøres på Scor.dk potentielt kan gemmes af andre brugere. Vær derfor opmærksom på hvilke billeder du vælger at offentliggøre på din profil.


Email
§ 1: Som en del af vor services, vil vi sende dig e-mail notifikationer i takt med at tingene sker. F.eks hvis du modtager et brev, eller en profil tilføjer dig til sin favorit liste. Vi deler ikke dine e-mail informationer med andre, og alle e-mails vil blive sendt med afsender adressen noreply@gnol.com. Fra tid til anden vil vi sende dig særlige gode tilbud, nyheder og lign.

§ 2: I tilfælde af at du ikke benytter din profil i længere tid, sender vi dig en reminder e-mail så du ikke går glip af, eller mister vigtige informationer. Du kan selv vælge hvilken type e-mails du ønsker at modtage, - ved at følge dette link Notifikationer


Webcam
§ 1: Webcam på Scor.dk er en medlemsfunktion og er således kun tilgængelig for medlemmer. Når dit kamera er aktivt, vises det i webcam oversigten.

§ 2: Der må ikke på Scor.dk under nogen former optræde børn, hvorfor du bør være opmærksom på, at der ikke er børn tilstede, når du benytter dit webcam. Ved brud på denne bestemmelse, kan Scor.dk ekskludere din profil fra at aktivere webcam fremover.

§ 3: Du skal så vidt muligt være fysisk tilstede, når du har dit webcam tændt. Er du væk fra dit webcam i længere tid, kan du opleve at dit webcam er blevet slukket når du kommer retur. Når du kommer retur til din computer, er du naturligvis velkommen til at tænde dit webcam igen.

§ 4: Endvidere skal du være opmærksom på, at når du aktiverer dit webcam på Scor.dk, så er det offentligt. Således vil man altså også via din profil kunne se, at du har aktiveret dit webcam.

Note: Er der noget du er i tvivl om inden du ønsker at sætte dit webcam offentligt på Scor.dk, er du velkommen til at kontakte Scor Support.


Blog og community
§ 1: På din blog, og i din loge kan og må du alt det der ikke er tilladt i en profil, hvad angår udformning. Her er få formkrav - til gengæld fraskriver Scor.dk sig alt ansvar for det indhold du eller andre lægger op eller skriver i en blog .Der må stadig ikke være ulovligt indhold, eller økonomiske interesser. Det er heller ikke tilladt at have brugernavne til andre sociale medier i loger og blogs

§ 2:  På din blog kan du indsætte filmklip, billeder, animationer, linke til andre hjemmesider og/eller frit ytre dig om stort og småt, der berører din dagligdag eller verdenssyn. Alt du linker til, eller sætter i din blog skal naturligvis overholde lovgivningen.

§ 3: Blogs eller loger med direkte ulovligt indhold, eller med henvisning til internetsider med ulovligt indhold, opfordring til ulovlig aktivitet, racistiske budskaber, nedladende eller provokerende omtale af andre o. lign vil omgående uden varsel blive slettet. I grove tilfælde vil der ske politianmeldelse - med udgangspunkt i det aktuelle IP nummer og øvrige informationer Scor.dk har på den pågældende profil.

§ 4: Blogs eller loger, der indirekte eller direkte skader Scor.dk softwaremæssigt eller påfører Scor.dk brugere for softwaremæssig skade på deres ejendom, vil blive nedlagt uden varsel.

§ 5: Blog eller indlæg i loger må ikke bruges til at chikanere andre personer/brugere af scor. I sådanne tilfælde vil det medføre en omgående sletning af profilen.

§ 6: Scor.dk forbeholder sig enhver ret til at overvåge, administrere og evt. slette profiler, loger, blog, indlæg eller billeder, samt alt andet øvrigt materiale som ligger på Scor.dk´s servere, og som ikke vurderes i overensstemmelse med interne regler eller gældende dansk lov. I grove tilfælde vil der ske politianmeldelse med IP nummer. Overvågning sker alene af personale ansat i Scor Aps. Scor.dk forbeholder sig ret til at slette loger der vurderes til at være uden aktivitet. Medlemstilgang alene gør ikke en loge aktiv. Der skal ske aktive handlinger mellem medlemmerne.


Generelle betingelser:
§ 1: Profiler på Scor.dk er alene ment som et tilbud til privatpersoner som har ikke-økonomiske interesser i relation til andre mennesker. Profilerne må derfor ikke indeholde egne oprettede reklame eller kunne forbindes med økonomiske interesser uden Scor.dks tilladelse.

§ 2: Privatpersoner, virksomheder, klubber eller organisationer som udnytter Scor.dk med profit for øje er ikke velkomne. Profilen er personlig og må derfor ikke overdrages til en anden person uden Scor.dks tilladelse.

§ 3: Scor.dk forbeholder sig alle rettigheder til materialet vist på web sitet, herunder varemærke samt ophavsret til eget produceret materiale. Indholdet må ikke reproduceres eller anvendes i nogen form uden tilladelse fra Scor.dk. Ved overtrædelse af ovenstående pådrages erstatningsansvar.

§ 4: Scor.dk påtager sig intet ansvar for eventuel skade påført personer eller ting som følge af aktiviteter i forlængelse af profilens oprettelse. Scor.dk påtager sig yderligere intet ansvar for profilernes indhold samt indholdets sandfærdighed.

§ 5: Scor.dk kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle nedbrud, fejl eller tekniske komplikationer som måtte opstå på websitet. Scor.dk påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i indholdet på websitet.

§ 6: Scor.dk påtager sig intet ansvar for indholdet af de websites, som har links til eller fra Scor.dk

Al kommunikation mellem dig og Scor.dk i relation til forslag til forbedringer og lignende betragtes som ikke-fortrolig og kan derfor frit anvendes af Scor.dk

§ 7: Scor ApS tager ikke ansvar for problemer mellem tredjemand og brugeren, som måtte forekomme pga. brugerens ulovlige eller erstatningspådragende anvendelse af Scor.dk.

Ligeledes kan Scor ApS ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, der knytter sig til brug af services på Scor.dk - herunder tab af data, som følge af driftsforstyrrelser og lignende.

§ 8: Såfremt Scor.dk ser sig nødsaget til at slette din profil som følge af overtrædelse af nærværende regler, mister du den resterende medlemsafgift fra tidspunktet for sletningen til udløbet af medlemsperioden.

§ 9: Alle kontrakter indgås på dansk. Vi opbevarer ikke oplysningerne om din ordre på en måde, så du senere kan få en kopi af din ordrebekræftelse, husk derfor at gemme den, som du modtager på din e-mail adresse umiddelbart efter aftalen er indgået.

§ 10: Profilbilleder, der indsendes til Scor.dk modtages under den forudsætning, at brugsretten deles med Scor.dk - dette medmindre andet er aftalt eller hvis profilen er medlemsabonnent. Scor.dk reproducerer ikke det / de indsendte profilbillede(r) i trykte medier. Alle andre materialer indsendt til Scor.dk til f.eks. din blog, dit billed- eller videoalbum, er din eksklusive ejendom. Ved indsendelse af materiale indestår du for, at du er berettiget/har alle rettigheder til at anvende det indsendte materiale. Ved evt. nedlæggelse af din profil, slettes al indsendt materiale på Scor.dk.

§ 11: Forbehold for ændringer: Scor.dk forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre, forandre eller opdatere disse bestemmelser, og du er indforstået med at være omfattet af sådanne ændringer, forandringer eller opdateringer.

 

Til sidst
Tænk over at det er andre menneskers følelser du involverer når du opretter en profil og retter henvendelse til andre. God opførsel er et nøgleord.

Scor.dk er bygget på kommunikation mellem Scor.dks brugere. Vi kan derfor ikke påtage os ansvaret for kommunikation eller materiale, som Scor.dks brugere fremsender til hinanden. Hvis du har haft en ubehagelig oplevelse med en bruger, er du naturligvis velkommen til at kontakte os, hvorefter vi vil tage en drøftelse med den pågældende bruger.

Kontakt adresse
Dette website er ejet og drevet af Digital Contact.

Scor.dk ApS
Torvet 15, Forhuset
4600 Køge

telefon: 7027 5959
fax: 7027 5958
CVR-nummer: 24242986

Nykredit, reg.nr. 8117 kontonr. 3113560 Iban  NYKBDKKK /DK9481170003113560

Etableret anno 1998.